0

Missie en Visie

Missie

Iedereen gelijke kansen, datgene doen wat je wilt doen.
Een plek waar mogelijkheden centraal staan.
Deelname aan de maatschappij.

Jezelf mogen zijn, jezelf kunnen laten zien.
Talent ontdekken en vergroten.

Visie

Het gaat om jou, jou als persoon.
Het draait niet om de zorgvraag maar er wordt wel rekening mee gehouden daar waar nodig.

Professionaliteit zowel in het werk als wat we naar buiten toe uitdragen.
Voorstellingen maken waar over gepraat wordt.

Werkpodium Kraack