0

Rechten

De rechten van de spelers, stagiaires en medewerkers t.a.v. hun gegevens zijn:

  • Recht op informatie: spelers, stagiaires en medewerkers hebben het recht om aan Kraack te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht: spelers, stagiaires en medewerkers hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke wijze zijn of haar gegevens worden verwerkt
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet juist zijn, kan de speler, stagiaire of medewerker een verzoek indienen bij Kraack om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: spelers, stagiaires en medewerkers hebben het recht aan Kraack te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht op het wissen van persoonsgegevens: in gevallen waar de speler, stagiaire of medewerker toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de speler in een aantal in de AVG aangegeven gevallen, het recht om de persoonsgegevens te laten wissen.
  • Recht op bezwaar: spelers, stagiaires en medewerkers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Kraack zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  • Recht op het doorgeven van informatie (data-portabiliteit): een speler, stagiaire of medewerker heeft recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat een speler deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de speler, stagiaire of medewerker schriftelijk (bij brief of per mail) een verzoek bij Kraack indienen.

Werkpodium Kraack